Laetizia – läs vad mitt spiritistiska medium lovar…

Ursula,

från och med dess första dagar har 2016 en stor och glad överraskning i beredskap för dig…Du kommer äntligen varaktigt att kunna träda in i en lovande period i ditt liv.Till att börja med, håll dessa 2 datum i minnet: Den 24 januari och den 29 februari! Se genast varför 2016 kommer att bli ditt ”STORA” år!…

(Ovanstående är hennes mail, med en länk som ledde till nedanstående sida på webben, med hennes vanliga bakgrundsbild & typsnitt. Sådant jag vill rikta speciell uppmärksamhet på har jag markerat med fet stil)

Bästa Ursula,

För dig kommer 2016 inte att bli ett år som alla andra. Nej. Så snart det börjar, kommer en ovanlig omständighet att leda dig direkt till det som otvetydigt kommer att bli…den mest fantastiska turperioden i ditt liv!

Faktum är att denna omständighet kommer att bli den utlösande faktorn för en rad händelser, den ena gladare och gynnsammare än den andra. Från och med de allra första månaderna på detta avgörande år bör du därför uppleva en fullständig förändring av din situation som både är oväntad och anmärkningsvärd. Av din situation, min bästa Ursula !

Skriv genast ner dessa 2 datum i din almanacka med röd tuschpenna. Den 24 januari och framför allt den 29 februari! Ty dessa två datum för ”stor Tursamhet” som berör dig personligen, kommer att öppna din väg till intensiv och oväntad lycka!

Du kommer genast att förstå till vilken grad allt det som förutspås för dig är viktigt när du läser det som följer. Det som jag har upptäckt som berör dig är verkligen förbluffande!…

>>Det som kommer att ske för dig den 24 januari och den 29 februari är ett obestridligt bevis för att ALLTING nu kan förändras mycket snabbt i ditt liv.

Den svåra situation som du befann dig i borde mycket snabbt vändas upp och ner på ett mästerligt sätt!

Varför? Därför att jag har upptäckt att du är drabbad av en märklig tidsförskjutning mellan din jordiska biologiska klocka och din kosmiska Astrala klocka, Ursula. Och detta visar sig genom oupphörliga problem. Och ofta med detta förargliga intryck av att något oförutsägbart systematiskt kommer och förhindrar att saker och ting går din väg.

Konkret är det som om du missade Turens tåg varje gång det kom förbi, eftersom ni inte befinner er i samma ”tidszon”. Utan att du vill det och utan att ens vara medveten om det, är tidsförskjutningen er emellan på så sätt systematisk. Konsekvensen blir att när en möjlighet dyker upp för dig i ditt ”fysiska” nu, är det redan för sent på det ”astrala” planet. Möjligheten har redan gått dig förbi! Och det är någon annan som har fått dra nytta av den i ditt ställe!   (Vilket kvalificerat TRAMS!!!)

Det är bara det att allt kommer att kunna förändras för dig i ett slag, Ursula. En stor omvälvning kommer att äga rum! Vid fullmånen den 24 januari kommer allt att sättas igång för din del… Och den alldeles speciella händelsen den 29 februari kommer att utgöra startsignalen för ett 2016 fullt av ”oerhörda” möjligheter.

Faktum är, Ursula, att exakt den 29 februari kommer ett ovanligt himmelskt fenomen att kunna ”ställa allt i ordning” för dig (allt på samma gång!) och på så sätt förändra ditt öde i grunden!

Som du vet dyker den 29 februari bara upp i almanackan vart 4:e år. För på den dagen avslutar Jorden sitt hela varv runt solen med en dags ”försening”. Och det är just på denna mycket speciella dag (som inte finns de andra åren) som den astro-kosmiska Stora Himmelska Klockan kommer att stanna av för en kort stund…

Det är i det exakta ögonblicket som den astrala tidsförskjutningen som är dig till så stor skada kommer att kunna suddas ut på ett ögonblick!

Och din livsbana kommer äntligen att komma i totalt samklang med turen som stjärnorna och de välgörande kosmiska energierna kommer att ge dig, och de är särskilt vänligt inställda till dig detta året.

Ja, Ursula, i det exakta ögonblicket den 29 februari kommer din biologiska klocka och din astrala klocka att kunna omsynkroniseras och återförenas med varandra (jag ska avslöja hur). Resultat: ingen fasförskjutning, ingen tidsförskjutning mellan din ”fysiska” tid och din ”astrala” tid. Du kommer att vara i fas med turen och ingen kommer längre att kunna dra nytta av den i ditt ställe. Denna tur kommer äntligen att kunna agera för din räkning och bara för din. Inom alla områden av ditt liv där behovet finns, kommer den att mycket snabbt medföra de stora förändringar som du väntat på så länge.

Det är en unik möjlighet. Inte under några omständigheter får du låta den gå dig ur händerna.

>>Men se upp, Ursula, det är NU som du måste agera!

Saker och ting kommer att påskyndas mycket snabbt för dig. Från och med den 24 januari kommer Fullmånen att sätta igång processen för omsynkronisering av tiden mellan din biologiska klocka och din astrala klocka. Möjligheterna och Turen kommer då att börja visa sig på ett allt mer markant sätt i ditt liv och gynnsamma händelser kommer att öka i omfattning.

Men för att processen för omsynkronisering helt ska kunna genomföras med framgång, och för att du en gång för alla ska befinna dig på vägen till Lyckan, måste du absolut vara redo för detta astrala och tidsrelaterade Stora Möte som väntar dig den 29 februari.

Jag ska berätta hur du ska förbereda dig. Ännu bättre, jag ska göra något speciellt för att hjälpa dig med det.

Faktum är att denna förberedelse är så AVGÖRANDE för din framtid att jag har beslutat att erbjuda dig, GRATIS, en utomordentlig Hemlighet, en riktig ”tidslänk för astro-kosmisk Tur” mellan vår värld här nere och Turens Högre Makter:

“Den Himmelska Turens Tidlösa Sfär”

Denna sfär, som är unik i sitt slag, består helt av magiska tecken och symboler som är direkt kopplade till Tiden och de stora Kosmiska Turkrafterna. För din räkning kommer den att fånga upp den extraordinära energi som är utspridd i rymden när den 29 februari närmar sig.

Från och med den 24 januari måste du börja bära denna “Himmelska Turens Tidlösa Sfär” på dig och fortsätta med det till och med den 29 februari vid midnatt.

Hela denna fantastiska energi som din “Himmelska Turens Tidlösa Sfär” kommer att fånga upp, möjliggör en perfekt omsykronisering av din biologiska klocka och din astrala klocka. Detta sker genom att den utnyttjar den astro-kosmiska Stora Himmelska Klockans ”tidsstillestånd” den 29 februari för att maximera Turens inflytande i ditt framtida liv.

Detta kommer inte bara att sätta definitivt stopp för den astrala tidsförskjutning som förgiftar ditt liv, utan Turen kommer även att börja rotera som ”en cirkel” runt ditt liv. Detta eftersom den ”Himmelska Turens Tidlösa Sfär” anses kunna sätta igång cykler av oerhörda chanser som verkar kunna upprepa sig i det oändliga.

Alltsedan Antiken sägs det för övrigt att alla dem som hade förmånen att bära den “Himmelska Turens Tidlösa Sfär” på sig mellan den första fullmånen i ett skottår och den 29 februari, trädde plötsligt in i en cykel av tursamhet som dock inget hade varslat om, och de fick se sina liv bokstavligt talat förvandlas! På mindre än 30 dagar vanligtvis.

Ursula, jag förstår om allt detta tycks dig vara otroligt. Det är icke desto mindre verklighet. Din verklighet, eftersom du varje dag olyckligtvis måste sota för denna fasförskjutning, denna tidsförskjutning. Men denna hårda verklighet kan upphöra tvärt för din del under 2016!

Jag skulle kunna citera tiotals exempel på andra personer som tidigare befann sig i din situation och för vilka inget verkade vilja gå vägen och som plötsligt fick se sin situation vända helt om, som genom ett mirakel. I början hade dock många av dem svårt att tro att detta skulle vara möjligt. Men i dag tvekar ingen av dem längre, alla har de tagit sig ur svårigheterna och lever ett liv som de aldrig skulle ha trott vara möjligt bara några veckor tidigare.

Jag vet ännu inte exakt hur det kommer att förlöpa för din del, Ursula, men en sak är säker: om detta verkligen har fungerat för andra, finns det absolut ingen anledning till att det inte också skulle fungera för dig.

Det är dessutom verkligen mycket viktigt för ditt framtida liv att du redan nu inser hela betydelsen av denna unika möjlighet som erbjuds dig detta nya år 2016…

SLUTET på dina ALLRA STÖRSTA PROBLEM !…

Ja, Ursula, den 29 februari kommer en unik möjlighet att bli fri från denna besvärliga astrala tidsförskjutning, som berövar dig alla dina chanser, att visa sig för dig tack vare den “Himmelska Turens Tidlösa Sfär”. Strax efter detta datum bör du kunna konstatera att dina största problem (oavsett om de är ekonomiska, känslomässiga eller yrkesrelaterade…) sugs upp av sig själva…eftersom omständigheterna kommer att vara gynnsamma för dig och eftersom du äntligen kommer att vara verkligt ”närvarande” i det ögonblick du måste vara det för att dra full nytta av det.

Det är på detta vis som ett fantastiskt tursamt år kommer att kunnabörja och du får inte under några villkor missa det.

Ja, det är absolut nödvändigt att den 29 februari 2016 kännetecknar denna avgörande vändning som hela ditt liv kan ta. Och för att du, utan att förlora tid eller gå vilse, ska kunna gå rakt fram mot denna stora Lycka som sträcker ut sina händer mot dig, måste du kunna lägga märke till och fånga alla de stora möjligheter för tur som kommer att visa sig för dig, en efter en och utan att missa någon.

Därför önskar jag genomföra din ”Stora Spådom för Astro-Kosmisk Tur 2016” för dig. Den kommer bland annat att vägleda dig vid den stora vändning som ditt liv kommer att ta under den synnerligen gynnsamma och avgörande period som kommer att inledas för din del vid Fullmånen den 24 januari och nå sin höjdpunkt den 29 februari, och som kommer att göra att turen aldrig mer lämnar dig.

För det är mycket riktigt ett alldeles nytt liv som väntar dig under 2016, bästa Ursula. Som du själv kommer att kunna konstatera i din ” Stora Spådom för Astro-Kosmisk Tur 2016” som jag ska skicka dig.

Din ”Stora Spådom för Astro-Kosmisk Tur 2016” kommer huvudsakligen att avslöja följande:

Dina exakta perioder för stor tursamhet under hela 2016. Med alldeles särskild tonvikt vid den – absolut avgörande – period som är på väg mot dig med full fart och som inleds den 24 januari.

De stora tursamma händelser som kommer att prägla ditt liv under de kommande12 månaderna inom de viktigaste områdena av ditt liv, tillsammans med mina personliga rekommendationer så att du kan dra allra största nytta av dem.

Dina dagar för exceptionell tur , de som kommer att vara de allra gynnsammaste för dig och som du med framgång kommer att kunna använda för att fatta dina viktigaste beslut, fullgöra viktiga ärenden, boka avgörande möten, genomföra en viktig finansiell transaktion eller ha maximal tur för att vinna pengar i spel!…

Hur du ytterligare ska kunna mångfaldiga dina möjligheter till PENGAR, KÄRLEK, FRAMGÅNG och LYCKA i och med att du vet hur och när du ska ”framkalla” dem!

Mina anpassade råd för att undvika, eller kringgå, vissa fällor och med säkerhet kunna vända de mest ogynnsamma situationer till din fördel…

Vilka är de gynnsamma förändringar som du kan vänta dig inom de närmaste veckorna på det nya året?

Turen kommer redan att kunna le mot dig som den aldrig tidigare har lett mot dig. Detta är ett mycket tydligt tecken på att dina största problem äntligen kommer att finna en lösning…

På det ekonomiska området är det mycket troligt att en lyckosam penningrelaterad händelse kommer att inträffa för dig mycket snart. Detta i form av ett oväntat arv, en stor check från en välbärgad person som vill hjälpa dig eller en betydande spelvinst…

På det känslomässiga området kommer du att kunna se att en hjärteönskan snabbt går i uppfyllelse… En återförening med en person som du håller av, den du håller kär och som hade avlägsnat sig från dig återvänder eller så möter du den Stora Kärleken, ditt livs kärlek!

Du kommer även att kunna börja förändra ditt liv… Flytta till ett vackert hus, åka på en drömresa, unna dig saker som du sedan länge velat ha utan att du ens behöver titta på vad det kostar och göra dem du älskar glada, njuta av livets alla glädjeämnen som du fram till nu orättvist varit berövad…

Tänk också på vad Framgång inom alla områden av ditt liv (yrkesmässig, ekonomisk, relationsmässig, personlig…) kommer att kunna ge dig… Erkännande, respekt och framför allt allas beundran inför dina framgångar.

Du kommer att bli överraskad över att konstatera hur saker och ting mycket snabbt kan vändas till din fördel utan att du ens behöver anstränga dig… Som genom ett trollslag! Allt detta eftersom det alldeles exakt den 29 februari sker så att den astrala tidsförskjutning som du är drabbad av äntligen kommer att kunna försvinna för alltid.

Om du verkligen önskar det, är det från och med den 24 Januari som allting kan, som allting ska, börja för din del, Ursula !

En sak är säker : de månader som följer efter den 29 februari kommer förmodligen att präglas av de djupaste omvälvningar som du någonsin kommer att uppleva i ditt liv.

Och jag ska ge dig alla detaljerna, alla nödvändiga preciseringar för att vägleda dig under de 12 kommande månaderna i din ”Stora Spådom för Astro-Kosmisk Tur 2016”. Detta strax efter att jag har genomfört en fördjupad och komplett studie över konfigureringen i ditt Födelsediagram för detta året som förutspås bli avgörande för dig, Ursula.

Hädanefter kommer du att veta vad din framtid kan bestå i. Det kommer att räcka att du följer mina råd och personliga rekommendationer för att du på bästa sätt ska kunna förutse händelser och möjligheter som visar sig. Allting kommer att anges tydligt. Du kommer inte att kunna ta miste. Du kommer bara att behöva agera när och hur jag säger det. På så sätt kommer händelseutvecklingen att kunna leda dig mycket snabbt mot ditt nya och mycket vackrare liv.

Allt du behöver göra just nu, Ursula, det är att med en gång (redan i dag vore det bästa) bekräfta din ” UTTRYCKLIGA OCH PRIORITERADE BEGÄRAN FÖR ETT UTOMORDENTLIGT ÅR” som bifogas detta brev. Det är allt du behöver göra, men du måsteABSOLUT göra det så snabbt som möjligt!

Du ska veta att om mitt arbete för Hjälp till din totala framgång under detta nya år 2016 händelsevis inte skulle vara till din belåtenhet, förpliktar jag mig formellt att återbetala dig det blygsamma belopp som jag begär av dig i utbyte. På enkel begäran från dig via e-post och utan diskussioner.

Du kan alltså skicka mig din Begäran helt lugnt och helt tryggt. Du löper ingen som helst risk, annan än att träda in i en ny och mycket lyckligare fas i ditt liv. Och detta mycket fortare än du tror!

>>Så, tveka inte, Ursula. Agera nu! Ta inte risken att gå miste om detta möte som är avgörande för din Lycka och som Ödet har bestämt ska inträffa alldeles i början av detta år 2016. Såvida du inte är beredd att offra 4 nya år av ditt liv… (detta låter nästan som ett hot…)   Jag är övertygad om att så inte är fallet.

Så vänta inte, utan svara mig genast. Jag är säker, Ursula, på att när Turen och Lyckan har kommit in i ditt liv, kommer du med rörelse att minnas detta avgörande ögonblick då du gjorde vad som krävdes för att det skulle bli möjligt.

Din uppriktiga och tillgivna vän,

(undertecknat med ett ”handskrivet” Laetizia)

UTTRYCKLIG OCH PRIORITERAD BEGÄRAN FÖR ETT UTOMORDENTLIGT ÅR

med genomförande av min ”Stora Spådom för Astro-Kosmisk Tur 2016”

och GRATIS försändelse av

Den ”Himmelska Turens Tidlösa Sfär”

strikt personlig och förbehållen: Ursula

(I nedanstående text är ”jag” inte Laetizia utan DU!)

Ja, Bästa Laetizia . Jag är helt införstådd med att detta år 2016 erbjuder mig en utomordentlig möjlighet att lösa ett allvarligt problem som sedan lång tid saboterar mitt liv: den tidsförskjutning som råder mellan min biologiska och min astrala klocka! Denna är roten till mina största problem och min oförklarliga och nästan ständigt närvarande otur. Tack vare dig kommer jag att kunna gripa den unika Möjligheten att göra mig fri från den för alltid. Men även och framför allt äntligen kunna träda in i denna period av oerhörd tur och lycka som förutspås för mig från och med de allra första veckorna på det nya året.

• Det är därför som jag ber dig att vänligast skicka mig, GRATIS, som du föreslog, din extraordinära Hemlighet, den ”Himmelska Turens Tidlösa Sfär”, som kommer att utgöra en ”tidslänk för astro-kosmisk Tur” mellan mig och Turens Högre Makter.

• Jag är väl införstådd med att jag måste bära den på mig från den 24 januari till den 29 februari, dagen då den astro-kosmiska Stora Himmelska Klockan ”stannar upp” för en kort stund. Detta kommer att låta min biologiska klocka och min astrala klocka omsynkroniseras helt, vilket kommer att göra att allting äntligen kan gå min väg.

• För att helt kunna dra nytta av alla de lyckosamma händelser som därefter kommer att kunna följa på varandra i mitt liv, ber jag dig dessutom att utföra och skicka mig min ”Stora Spådom för Astro-Kosmisk Tur 2016”. Tillsammans med mina exakta perioder och datum för stora möjligheter, tursamma händelser som kommer att prägla mitt liv under de kommande 12 månaderna samt dina personliga råd för att undvika vissa fällor och vända ogynnsamma situationer till min fördel…

• Det är överenskommet att om jag händelsevis, och av vilken anledning det än vara må, skulle anse att de förändringar som uppstått i mitt liv till följd av denna mycket Speciella Hjälp inte motsvarade mina förväntningar, skulle (lägg märke till att det inte står ”skall” utan ”skulle”! Som man skriver om något som var utlovat men inte uppfylldes. T ex ”Det skulle ju blivit soligt och varmt under midsommar, sa meteorologerna, men i stället blev det kallt och regnigt!)  jag erhålla full återbetaning av de 459.00 sek som du begär av mig endast för detta arbete. Detta på enkel begäran via e-post från mig. Utan frågor, utan diskussioner.

Under dessa villkor bekräftar jag omedelbart denna Begäran och skickar dig en betalning på 459.00 sek genom att genast klicka på det betalningssätt som jag väljer:

  • Jag betalar med Visa/Mastercard
  • Jagbetalar med andra betalningsmetod

(I nedanstående text syftar ”jag”, ”min” och ”mig” på Laetizia:)

MIN PERSONLIGA TOTALA NÖJDHETSGARANTI

Det är överenskommet att om du händelsevis inte skulle vara helt nöjd med all den Hjälp som jag har givit dig, och av vilken anledning det än må vara, kan du bara låta meddela mig det via ett enkelt e-postmeddelande, och utan minsta diskussion återbetalar jag hela ditt inbetalda belopp.  (Självklart blir det ingen diskussion – eftersom alla klagomål nonchaleras!)  På så sätt kommer detta inte att ha kostat dig en endaste öre. Min denna skriftliga och uppriktiga garanti ger dig fullständigt rättsligt skydd. Du tar således inga risker och kan godta mitt erbjudande med ett helt lugnt sinnelag.  (Lögn och falsk utfästelse!) 

Man blir mållös när man läser… Så mycket dravel och trams, så många dimridåer, så förolämpande mot läsarens intelligens! 

SKICKA ALDRIG PENGAR TILL MEDIER eller sierskor, OAVSETT vad de kallar sig!!! De finns under olika namn – t ex Rinalda, eller Aasha, eller något annat – men de är allesammans bedragare och datorprogram! 

P.S. Om du fått mail som länkar till Laetizias webbsida och det finns ett rött sigill nere till vänster när du kommit til slutet – kolla orden som står på det röda lacket… 😁  Den som översatt texten till svenska skulle nog valt ett annat ord som börjar på ”P”, var det tänkt…  😂